NRK Meny
Normal

Her lagar dei 250 tonn lutefisk til norske juletallerkenar

På Stadlandet i Nordfjord har familieverksemda Per Stave travle tider med å få klar 250 tonn lutefisk til norske juletallerkenar, og 300 tonn tørrfisk som skal sendast til luting i Sverige og Finland.

Lutefisk i kar

VATNING: Fisken må vatnast både før og etter lutinga.

Foto: Harald Kolseth / NRK

– Det er no før jul det er marknad for å få seld lutefisk. Så den må bli klar i tide, seier Rune Stave som er dagleg leiar i Per Stave AS.

Rune Stave

TØRR: Rune Stave viser fram ferdig tørka torsk som skal bli lutefisk.

Foto: Harald Kolseth / NRK

Lutefisk er ein av dei mest tradisjonsrike julerettane i Noreg. Tørrfisk er utgangspunktet, og etter bløyting, luting og ei ny vatning skal fisken pakkast og sendast til juletallerkenar i heile Noreg. Rune Stave seier at sjølve lutinga går fort, men at prosessen frå fisk i havet til lutefisk på bordet tar nesten eit år.

– Det som skal bli lutefisk kjøper vi inn på våren og sommaren, så tørkar vi det. Den første fisken fekk vi inn i februar. No har vi ståande rundt 70–80 kar med fisk til luting. Etter at lutinga er ferdig skal den vatnast ut. Prosessen tar rundt fjorten dagar.

– Ulike tradisjonar

Til saman skal det lagast til om lag 250 tonn fisk i vekene før jul. I tillegg skal 300 tonn tørrfisk eksporterast til Sverige og Finland. Rune Stave fortel at eksportfisken blir laga klart i destinasjonslanda.

– Dei lutar på sin eigen måte, det er ulike tradisjonar for korleis fisken skal tilverkast i dei tre landa. Lenge har det vore endå sterkare tradisjonar for lutefisk i Sverige, men i det siste har interessa vore dalande.

Ragnhild Stave

JULESTEMNING: Ragnhild Stave fortel at det gir julestemning å pakke lutefisk.

Foto: Harald Kolseth / NRK

Familieverksemda Per Stave er ein av dei store lutefiskprodusentane i Noreg og har til saman ti tilsette. Ei av dei er Ragnhild Stave. Ho fortel at det å pakke lutefisken gir julestemning.

– Når fisken er så fin som no så får eg lyst på lutefisk. Det blir absolutt julestemning av det.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.