NRK Meny
Normal

Her kjem færrast flyktningar i arbeid - ingen veit årsaka

Ingen andre fylke har dårlegare sysselsetjing av flyktningar enn Sogn og Fjordane. Og ingen anar kvifor.

Laster kart, vennligst vent...

FÅ I ARBEID: Berre 18 prosent av flyktningane som deltok i introduksjonsprogrammet i 2014 kom ut i arbeid. Det er det dårlegaste talet i heile landet.

– Sogn og Fjordane kjem dårlegast ut på våre målingar, og det vert dårlegare for kvart år som går, seier seksjonsleiar i Vest, Kofi Amankwah, i Integrerings og mangfaldsdirektoratet, IMDI.

Berre 18 prosent i arbeid

Kofi Amankwah Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

ANAR IKKJE: Seksjonsleiar i Vest, Kofi Amankwah, i Integrerings og mangfaldsdirektoratet, IMDI, seier dei ikkje veit kvifor så få flyktningar kjem seg ut i arbeid i Sogn og Fjordane.

Flyktningar som kjem til Noreg må gjennom eit introduksjonsprogram for å gjere dei betre budde til å ta del i skule og arbeidsliv.

Berre 18 prosent av dei som deltok i Sogn og Fjordane klarte dette. Det er lågast i heile landet, der snittet ligg på 44 prosent.

– Vi veit ikkje kvifor og må finne ut av dette. Vi vert uroa når vi ser tala, seier Amankwah.

Låg status gjev konsekvensar

Knut Steinar Eitungjerde

OPPGITT: Assisterande direktør i NAV Knut Steinar Eitungjerde meiner kommunane ikkje gjev arbeid med flyktningar nok status.

Foto: Fylkestrygdekontoret

Men dei aller fleste flyktningane hamnar hos NAV, og får ulike støtteordningar der. Dette kostar samfunnet fleire millionar kroner årleg berre her i fylket

– Det er absolutt ingen grunn til at vi skal vere dårlegare enn andre på dette. Så vi meiner det handlar om låg status, seier assisterande direktør i NAV Knut Steinar Eitungjerde.

Han meiner arbeidet den manglande statusen i kommunane fører til at jobben med å integrere flyktningar meir utfordrande enn den treng å vere.

– Har de i NAV gjort nok for å betre situasjonen?

– Vi treng alle som kjem til fylket, og vi må berre bli betre på dette. Det gjeld NAV også. Vi er slett ikkje best, og har mykje å gå på, seier Eitungjerde.

Må gjere meir

Jenny Følling

MÅ GJERE MEIR: Leiar i KS Jenny Følling vedgår at kommunane må jobbane hardare for å oppnå betre resultat.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

KS har visst om situasjonen lenge, og meiner dei har prøvd å få kommunane til å prioritere arbeidet med å få flyktningar integrerte. Likevel scorar kommunane i fylket dårlegare enn nokon gong tidlegare.

– Dei er einsame dei som arbeider med dette i kommunane og vi har sett fokus på dette på alle samlingar vi har. Vi trur vi på denne måten kan vere med å heve statusen, seier KS leiar i Sogn og Fjordane, Jenny Følling.

– NAV meiner dei kan gjere ein betre jobb med dette, kva med KS?

– Ja, vi må berre bli betre. Slik er det berre.

Sidan ingen heilt veit eller forstår kvifor situasjonen er slik, vil IMDI ha møte for å få fleire over frå stønad til arbeidslivet.

– Ja, vi må finne ut kvifor det er slik og kva vi kan gjere med dette.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast