Her kan du sjå Vestlandsrevyen

I kveld kan du sjå at folk på Leikanger er misnøgde med at folkevilja vert overkøyrd. Fungerande fylkesordførar i Hordaland er skuffa over at Rogaland ikkje blir tvungen med i Vestlandsregionen. Det er berre noko av det Vestlandsrevyen byr på.

Programleiar: Solveig Svarstad