NRK Meny
Normal

Her gjer bøndene seg klare for å ta over tigerstaden

Mellom 3.000 og 4.000 bønder går no demonstrasjonstog frå Landbrukets hus til Stortinget i Oslo.

Mellom 3.000 og 4.000 bønder er samla i Oslo for å demonstrere mot regjeringa sitt tilbod i jordbruksforhandlingane.

SJÅ VIDEO: Mellom 3.000 og 4.000 bønder er samla for å demonstrere mot regjeringa sitt tilbod i jordbruksforhandlingane. (FOTO: KARL KRISTIAN LANGELAND/REDIGERING: BRIT JORUNN SVANES)

Demonstrasjonstoget starta klokka 12 etter fleire appellar frå bøndene. Leiar i Breim bondelag, Anders Felde, framheva i sin appell at demonstrasjonen er veldig viktig for bøndene.

– Får vi gjennomslag i Stortinget for ein ny politikk enn den regjeringa vil følgje, så har vi vunne kampen i tre nye år. Då kan vi vente levelege inntekter i tre nye år, sa han til stormande jubel frå dei frammøtte.

Høglydte bønder

Mellom 3.000 og 4.000 bønder frå heile landet er venta å delta i demonstrasjonen. Frå desse kring 100 bønder som har tatt turen frå Sogn og Fjordane for å vise si misnøye med tilbodet frå regjeringa i landbruksforhandlingane.

(Artikkelen held fram under videoen)

Mellom 3.000 og 4.000 bønder har samla seg til demonstrasjon frå Landbrukets hus til Stortinget i Oslo. Leiar Anders Felde i Breim Bondelag tala til forsamlinga før demonstrasjonstoget.

SJÅ: Leiar i Breim bondelag, Anders Felde, talar til forsamlinga før demonstrasjonstoget til Stortinget. (FOTO/REDIGERING: HEIDI LISE BAKKE)

Utrusta med kubjøller, plakatar, syrekanner og kamprop, går toget frå Sveigårdsgate til Stortinget.

– Dei vil nok bli lagt merke til av Stortinget, men som bøndene seier sjølve; om dei klarer å få merksemd frå rette politikarane, er uvisst, seier NRK-reporter Karl Kristian Langeland.

Listhaug gler seg

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) sa tysdag morgon at ho gler seg til å møte dei ilsinte og protesterande bøndene.

Medan bondeorganisasjonane krev eit jordbruksoppgjer med 1500 millionar kroner meir i potten, svara regjeringa med å tilby ein auke på ti prosent.

– Eg skal halde ein appell, der eg skal snakke om det gode tilbodet som staten har lagt fram. EG gler meg til å møte alle desse bøndene i dag, sa Frp-statsråden til Politisk kvarter på NRK P2.

– Eit veldig godt tilbod

Næringa fryktar ei sentralisering og avskaling i landbruket, og at tilbodet vil føre til at Norge ikkje lenger klarer å vere sjølvforsynte på mat.

Forhandlingane enda i brot, med etterfølgjande aksjonar frå bøndene. No er det opp til stortinget å avgjere. Listhaug står fast på at tilbodet til bøndene sikrar bøndene betre inntektsutvikling enn andre yrkesgrupper, samt legg opp til auka lønnsemd og matproduksjon..

– Eg meiner tilbodet vårt er veldig bra, vi sikrar landbruk i heile landet med små og store bruk. Med vårt opplegg kjem dei aller fleste mjølkeprodusentane betre ut, sa Listhaug.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.