NRK Meny

Her gjekk det litt for fort

Sogn lensmannskontor har hatt fleire trafikkontrollar i dag. Den eine var i 60-sona på Kvam, i tillegg stilte dei seg opp med fartsmålaren sin i 80-sonene i Sogndalsdalen og Fjærland. Til saman seks førarar var litt for harde på gassen og fekk seg ei bot. Høgste fart i 60-sona var målt til 72 km/t. I 80-sonene var 102 km/t høgste målte fart.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.