NRK Meny
Normal

Her er lamma på veg til fårikålgrytene

EID (NRK): No går vegen til slakteriet for ein million lam som snart kan ligge og putre i di fårikålgryte.

Etter ein sommar i fjellet, går no turen til Førde

VIDEO: Desse lamma er mellom dei over ein million lamma som blir henta på ulike gardstun rundt omkring i landet vårt. Foto: Silje Guddal, NRK

På fårikålens dag, er slaktebilen frå Nortura på plass på Bjørhovde i Eid. Her skal 53 lam hentast til slakt.

– Vi skal sleppe dei ut i tre puljar, om lag 20 om gongen, seier bonde Audun Rindal.

Garden ligg flott til med utsikt over fjorden. Inne i fjøsen står lamma og anar ikkje kva som ventar når døra snart går opp. Dei er mellom dei over ein million lamma som blir henta på ulike gardstun rundt omkring i landet vårt, slik at vi blir sikra både fårikål og pinnekjøt.

Kona Ruth-Sissel Bjørhovde og sonen Arild står klar for å ta imot om lamma finn på å hoppe over gjerdet i staden for å gå inn i slaktebilen. Ho tykkjer ikkje det er vemodig at bilen kjem for å henta lamma.

– Nei, eg tykkjer ikkje det. Det er greitt å få dei av garde no.

Audun Rindal og Ruth-Sissel Bjørhovde

GJER SEG KLARE: Bonde Audun Rindal og Ruth-Sissel Bjørhovde set opp innhegninga for å lose sauene inn i bilen.

Foto: Silje Guddal / NRK

Full bil til slakteriet

Døra opnar seg og lamma kjem ut med forsiktige steg. Ingen prøver å hoppe over innhegning og det går greitt å få alle inn i bilen.

– Det er bra dei ikkje er stressa, det er rolege og sindige lam, seier Arild.

Sjåfør Bjørn Tore Yri i Nortura skal snart køyre til slakteriet i Førde med full bil.

– Det er plass til 120 lam. Det er så mange vi har lov å ha med, for dei skal ha god plass på veg til Førde, seier han.

Audun Rindal og Bjørn Tore Yri

SISTE TUR: Bonde Auden Rindal og sjåfør Bjørn Tore Yri skal snart få dei 53 lamma inn i bilen.

Foto: Silje Guddal / NRK

Treng ikkje importere

Totalt blir det slakta over ein million lam i Norge i år. Vestlandet er den største landsdelen når det gjeld sau, medan Rogaland er det største enkeltfylket i landet. Kommunikasjonssjef Åse Kringlebotn i Nortura seier at verksemda skal slakte om lag 700.000 lam i Norge i år.

– Den er litt mindre enn i 2016, men mykje større tidlegare år i perioden 2006–2015. Det var fleire år der vi måtte importere lammekjøtt for å dekke etterspørselen, seier ho.

Årsaka til at det i år ikkje er mangel på kjøt, er at det totalt har blitt fleire lam.

– Vi hadde også nokre år der gjennomsnittsvekta auka, men i år ser vi at den har gått ned per lam.

Sauer

PÅ PLASS: Dei seksti lamma går fint inn i bilen som skal frakte dei til Førde.

Foto: Silje Guddal / NRK

Satsar stort framover

Bonde Audun Rindal på Bjørhovde har slutta med kyr og skal bygge ein endå større sauefjøs med plass til 100 vinterfôra sauer.

– Sauene blir gåande ut så lenge det er fint ver. Det har vore ein flott haust og vi byrja å sanke for 14 dagar sidan. Vi hadde ikkje regn ein einaste dag.

No gler han seg til fårikål, sjølv om han tykkjer det er tidleg å ete denne retten i september.

– I tidlegare tider blei ikkje lamma slakta før seint i oktober, og då var det fårikåltid. Men det er heilt topp om folk startar å ete dette no, for kjøtet er jo tilgjengeleg.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.