NRK Meny
Normal

Her blir det ventetid og kolonnar

Frå neste veke blir det igjen ventetid og kolonnekøyring, for arbeidet med å installere DAB/FM og naudnett i dei to tunnelane mellom Fjærland og Sogndal held fram.

Frudalstunnelen

BLIR VENTETID: Arbeidet startar måndag 18. januar, og vil gå frå måndag til torsdag fram til månadsskiftet februar/mars.

Foto: Statens vegvesen

– Anleggsarbeida i Bergstunnelen og Frudalstunnelen på riksveg 5 byrja i haust, og no er det elektrodelen som står for tur. Det skal utførast arbeid med infrastrukturen både i og utanfor tunnelane, opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

Arbeidet startar måndag 18. januar, og vil gå frå måndag til torsdag fram til månadsskiftet februar/mars.

Slik blir det jobba:

Måndag til onsdag er arbeidstida 07:00 til 17:30 . Torsdag blir arbeidet avslutta klokka 15:00. I desse tidspunkta kan det bli ventetid på inntil 30 minutt, og kolonnekøyring.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.