Her betalar dei mest i Sogn

Sogndal er kommunen i Sogn der innbyggjarane betaler mest i kommunale avgifter, skriv porten.no. Ei kartlegging Norsk Familieøkonomi har gjort viser at det er stort sprik i avgiftsnivået i norske kommunar. I Balestrand betalar innbyggjarane vel 7.000 i kommunale avgifter i året, medan dei som budde i Sogndal i fjor måtte ut med nesten 16.000 kroner.

Sogndal - dronefoto
Foto: Alf Vidar Snæland