NRK Meny
Normal

Henta kniven då ho ikkje fekk ta med seg katten

Kvinna vart sjuk og ambulansen ville ta ho med til sjukehuset. Men då personellet nekta ho å ta med seg katten, vart det bråk.

Illustrasjonsfoto.

BRÅK: Utrykkinga vart ei kattepine.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

Ei kvinne i 40-åra frå Sogn og Fjordane er dømt til 21 dagar i fengsel på vilkår for å ha truga tilsette på ein ambulanse med kniv, skriv Fjordenes Tidende.

Det var ei natt i april i fjor at kvinna kontakta ambulansen fordi ho følte seg sjuk og hadde problem med å gå. Tre helsearbeidar kom til heimen, og dei såg at det beste ville vere å frakte ho til sjukehuset.

Men kvinna ville ikkje forlate katten.

Katten kunne ikkje sitje att åleine for seg sjølv, meinte ho.

Følte seg pressa

I dommen heiter det at kvinna følte seg pressa av ambulansepersonellet til å reise utan katten.

Så ho henta kokkekniven.

Den retta kvinna mot utedøra mens ho kommanderte ambulansepersonalet til å forlate huset.

Kvinna skal ha vore heilt roleg, men ambulansepersonellet opplevde situasjonen som skremmande og gjorde som ho sa.

Ifølge Fjordenes Tidende står det i dommen at «Ambulansepersonell utfører viktige samfunnsoppgåver og det er i samfunnet si interesse å sørge for at det blir gripe inn mot nokon som ved trugande åtferd søker å påverke personellet si yrkesutøving».

Dommen er på vilkår. Kvinna slepp altså fengsel.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.