NRK Meny

Hemsedalsfjellet stengt

Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er mellombels stengd. Årsaka skal vere berging av eit vogntog.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote