NRK Meny

Hemsedalsfjellet stengt

Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er mellombels stengd. Årsaka skal vere berging av eit vogntog.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.