NRK Meny

Hemsedalsfjellet stengt

Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er mellombels stengd. Årsaka skal vere berging av eit vogntog.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast