NRK Meny

Helsesøstrer etterlyser pengane

Pengemangel gjer at helsesøstrene ikkje får vere så mykje til stades på skulane som dei kunne ynskje, seier Hilde Hoddevik i landsgruppa av helsesøstrer i Sogn og Fjordane. Styresmaktene har ifølgje landsgruppa løyvd 14,6 mill kr til desse tenestene i kommunane i fylket dei siste tre åra. – Men det store fleirtalet av helsesøstrene har ikkje sett noko av pengane som skulle gå til å styrke helsestasjonane og skulehelsetenesta, seier ho.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.