NRK Meny

Helsebråket er ikkje over

Åtte avdelingssjefar i Helse Førde protesterer mot fleire av konklusjonane i granskingsrapporten etter uroa i helseføretaket. Avdelingssjef Odd Arne Standal seier til Firda at han er kritisk til at granskarane let alle munnlege utsegner telje til administrerande direktørs fordel, medan deira påstandar og massive vitneutsegner, ikkje vart lagt vekt på. Uroa oppstod då fagforeiningane i Helse Førde i fjor haust gjorde felles front mot framgangsmåten til leiinga i samband med omorganiseringsprosjektet.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.