Helse i Sogn og Fjordane

Oppsummert

Har du tips? Send dei gjerne på e-post til sf@nrk.no, ring 57 72 42 42, bruk emneknaggen #nrksf i sosiale medium eller send dei inn her.

 • Lærdal får ultralydutstyr

  Lærdal sjukehus skal tilby undersøkingar med ultralyd, melder Helse Førde. Det er helseføretaket og fleire kommunar i indre Sogn som går saman om å kjøpe nytt ultralydutstyr. Dermed kan mange av dei gravide, som før måtte reise til Førde eller Voss, i løpet av året få tilbod om ultralydundersøkingar i Lærdal. Investeringa kostar kring 650.000 kroner.

  Lærdal sjukehus
  Foto: Noralv Pedersen / NRK
 • Forklarar låg vaksinedekning

  Fjaler kommune hadde dårlegast vaksinedekning mot meslingar i 2018 med ein vaksinasjonsgrad på 65,9 prosent, ifølgje VG. Nettavisa har samla dei heilt ferske tala frå Folkehelseinstituttet der alle kommunane i landet sjølv har rapportert inn kor mange born i aldersgruppene to, ni og 16 år som er vaksinert og for kva sjukdommar. For Fjaler er det berre tal for 16-åringane som blir presentert i avisa. Ordførar Gunhild Berge Stang (V) seier årsaka til den låge prosenten i Fjaler er UWC-skulen med 200 elevar frå heile verda. – Desse elevane er gjerne 16 år når dei kjem til Fjaler, og dei har gjerne følgt vaksinasjonsprogrammet i heimlandet sitt. Men dette blir ikkje registrert i det norske vaksinasjonsprogrammet, samstundes som elevane blir folkeregistrerte i Fjaler kommune. Dermed gir det stort utslag på statistikken når vi er ein kommune på 2700 innbyggjarar, seier ho. Når det gjeld meslingar, må 92-95% av oss vere vaksinerte for at det skal flokkimmunitet. Stang er ikkje uroa for at for få er vaksinerte i kommunen hennar. – Nei, mitt inntrykk er at dei som får ungar i Fjaler, vel å vaksinere dei. Det er ikkje nokon grunn til å tru at dei som veks opp her, blir mindre vaksinerte enn andre.

  Vaksine
 • – Møt som normalt

  Alle sjukehusa i Helse Vest hadde store problem onsdag føremiddag og fleire planlagde operasjonar vart utsett. – Fleire av systema er no i drift igjen, men det vil ta nokre timar før alt er tilbake til normalt. Dei som har planlagte operasjonar må likevel møte til avtalt tid, seier kommunikasjonssjef i Helse Førde, Terje Ulvedal. Problema vart meldt klokka 09.15.

 • Vellukka behandling

  Behandling av tvangslidingar hos born og ungdommar heime viser seg å vere svært vellukka. Det viser undersøkingar Helse Førde har gjort. Tidlegare vart born og unge behandla på eit kontor i helseføretaket, men no reiser behandlarane heim til pasientane.