Karl Frederick Shanks får hjelp av sjukepleiar Anne Mari Indrebø på eit enkeltrom på Helse Førde.
Foto: Ahmad Dean

Helse i Sogn og Fjordane

Oppsummert

Har du tips? Send dei gjerne på e-post til sf@nrk.no, ring 57 72 42 42, bruk emneknaggen #nrksf i sosiale medium eller send dei inn her.

 • Blir nestleiar i styret

  Olin Johanne Henden frå Jølster blir ny nestleiar i styret for Helse Vest. Henden har vore styremedlem i åtte år og tek over nestleiarvervet etter Tone Berntsen Steinvåg. – Det er motiverande, og det forpliktar meir enn det å vere styremedlem.

  Olin Johanne Henden
  Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK
 • Vil sjå nærare på ambulanseplan

  Det blir ny gjennomgang av ambulansetilbodet i Lavik. I forslaget til ambulanseplan er mellom anna døgnambulansen i Lavik føreslegen nedlagd. Direktør Arve Varden i Helse Førde seier saka skal greiast ut meir etter mange tilbakemeldingar.

 • Budsjetterer med overskot

  Helse Førde budsjetterer med eit overskot på 26 millionar kroner for 2020. Økonomidirektør Øystein Helleseth kallar det for eit godt budsjett, men han vedgår at helseføretaket heller ikkje til neste år unngår sparekniven. Årsaka er at dei treng pengar til nytt utstyr og nye bygg.

  Øystein Helleseth, økonomidirektør Helse Førde
 • Signerte kontrakt om nytt sjukehus

  I dag signerte Helse Førde kontrakten med distriktsleiar Rune Karlsen (t.h.) og Veidekke Entrepenør AS om å byggje nye Førde sjukehus til om lag 900 mill. kr. – Dette er ein merkedag for spesialisthelsetenesta, seier adm.dir. Arve Varden (t.v.). Åsen og Øvrelid AS som hadde eit billegare tilbod, klaga på vedtaket då avgjerda blei teken.

  Adm. dir. Arve Varden og distriktsleiar Rune Karlsen i Veidekke Entreprenør AS
  Foto: Helse Førde