Helse i Sogn og Fjordane

Oppsummert

Har du tips? Send dei gjerne på e-post til sf@nrk.no, ring 57 72 42 42, bruk emneknaggen #nrksf i sosiale medium eller send dei inn her.

 • Færrast i landet med klamydia

  Ingen fylke i landet ligg lågare på klamydia-statistikken enn Sogn og Fjordane. Ein oversikt frå folkehelseinstituttet visar at berre 274 får diagnostisert klamydia per 100.000 innbyggjarar. Det er langt under gjennomsnittet som ligg på kring 500 stykke per 100.000.

 • Betrar dialysetilbodet i Lærdal

  Dialyseavdelinga ved Lærdal sjukehus blir ny – og større. Talet plassar blir dobla og det kjem nytt sentralt vassrenseanlegg som vil gi auka fagleg kvalitet på tilbodet, opplyser Helse Førde i ei pressemleding. Dialyse er ei livsoppretthaldande behandling som blir gitt ved nyresvikt. - Vi er svært glade for at vi no får på plass at ei ny og moderne dialyseeining som tilfredsstiller krava til fagleg kvalitet på tenesta, til pasienttryggleik og gode arbeidstilhøve for dei tilsette, seier stadleg leiar ved Lærdal sjukehus, Margun Thue.

  Lærdal sjukehus
  Foto: Noralv Pedersen / NRK
 • Synest vi har god helse

  Tre av fire i Sogn og Fjordane meiner dei har god eller svært god helse. Det kjem fram i Fylkeshelse-undersøkinga som blei gjort i vår. Men trass i at mange opplever å ha god helse, viser undersøkinga at berre 30 prosent er fysisk aktive kvar dag.

 • Ber om tilsyn av Helse Førde

  Pasient- og brukerombudet i Sogn og Fjordane ber Fylkesmannen om å opprette tilsyn av Helse Førde etter at en pasient døde, melder Firda. Ombudet og pårørende ønsker svar på om det kan ha vært svikt i behandlingen ved helseforetaket.

 • Ber om tilsyn av Helse Førde

  Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane ber om tilsyn av Helse Førde etter at ein pasient døydde, melder Firda. Etter at ein pasient tok livet av seg vil ombodet og pårørande ha svar på om det har vore svikt i behandlinga ved helseføretaket. No oppmodar dei Fylkesmannen om å opprette tilsyn.