Karl Frederick Shanks får hjelp av sjukepleiar Anne Mari Indrebø på eit enkeltrom på Helse Førde.
Foto: Ahmad Dean

Helse i Sogn og Fjordane

Oppsummert

Har du tips? Send dei gjerne på e-post til sf@nrk.no, ring 57 72 42 42, bruk emneknaggen #nrksf i sosiale medium eller send dei inn her.

  • Sunnfjord kan få kvit ambulanse

    Helse Førde meiner det kan vere grunnlag for å ha ein kvit ambulanse i Sunnfjord. Kvite ambulansar handterer planlagde transportoppdrag, men ikkje akuttoppdrag.

    Kvit ambulanse
    Foto: HELSE BERGEN
  • Nest færrast med kreft

    Sogn og Fjordane er fylket som har den nest minste andelen av kreft hos kvinner, melder NTB. Ifølgje tal frå Kreftregisteret frå 2014 til 2018, er det færrast kvinner som har fått kreft Møre og Romsdal i denne perioden. Deretter følger Sogn og Fjordane og Finnmark.