Helse i Sogn og Fjordane

Oppsummert

Har du tips? Send dei gjerne på e-post til sf@nrk.no, ring 57 72 42 42, bruk emneknaggen #nrksf i sosiale medium eller send dei inn her.

 • Best fastlegedekning

  Dei minste kommunane hadde i fjor klart flest fastlegar i høve til innbyggjartalet. Det syner statistikk frå Statistisk sentralbyrå, melder NTB. Best fastlegedekning har Sogn og Fjordane og Finnmark, i alle fall om vi ser tal fastlegar i høve til innbyggjartalet.

 • Førebyggje skrantesjuke

  Denne hausten skal hjortebestanden i Aurland kommune meir enn halverast, skriv lokalmagasinet Aurlendingen. Det store uttaket blir gjort for å redusere fare for at skrantesjuke skal spreie seg til hjort og elg. Skrantesjuke har tidlegare vore påvist på villrein i sone 1 av Nordfjella.

  Hjort
  Foto: Arne Flatin
 • Førebygge skrantesjuke

  Denne hausten skal hjortebestanden i Aurland kommune meir enn halverast, skriv lokalmagasinet Aurlendingen. Det store uttaket blir gjort for å redusere fare for at skrantesjuke skal spreie seg til hjort og elg. Skrantesjuke har tidlegare vore påvist på villrein i sone 1 av Nordfjella.

  Hjort
  Foto: Arne Flatin