NRK Meny

Helse Førde tek sjølvkritikk

Sjukepleiaren som vart henta inn frå ei anna avdeling for å hjelpe til med sårstell, fekk ikkje nok informasjon. Dette fekk alvorlege konsekvensar for ein pasient ved Førde sentralsjukehus. Såra på pasienten måtte behandlast på nytt i narkose. No presiserer Helse Førde ansvaret leiarane har for å sikre pasienttryggleiken. Det skriv avisa Firda. Hendinga skjedde ein dag den aktuelle avdelinga hadde sjukefråvære blant dei fast tilsette.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.