NRK Meny

Heidersprisar i Røde Kors

Under Sogn og Fjordane Røde Kors sitt årsmøte vart Norges Røde Kors fortenestemedalje delt ut til Sissel Myklebust, Odd Erik Loftesnes og Jorunn Ringstad. I tillegg til medaljen til dei tre tillitsvalde, fekk Anni Felde frå Gloppen (biletet) årets «Bry deg-pris», for ekstraordinær vilje og evne til å jobbe for dei som står utanfor.

Anni Felde i Røde Kors
Foto: Sogn og Fjordane Røde Kors
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast
GILGAMESH - Kongen som nekta å døy