NRK Meny

Har vedteke eigen industristrategi

Fylkestinget har vedteke ein eigen industristrategi for fylket som skal gjelde frå 2016 til 2025. Målet er å samle industrispørsmåla, som i utgangspunktet var spreidde i ulike satsingar, i ein eigen strategi. Fylkestinget legg særleg vekt på samordning av energi-, klima- og industripolitikken som viktig for energifylket Sogn og Fjordane.

Vegopning på Bergum i Førde kommune