NRK Meny

Har vedteke eigen industristrategi

Fylkestinget har vedteke ein eigen industristrategi for fylket som skal gjelde frå 2016 til 2025. Målet er å samle industrispørsmåla, som i utgangspunktet var spreidde i ulike satsingar, i ein eigen strategi. Fylkestinget legg særleg vekt på samordning av energi-, klima- og industripolitikken som viktig for energifylket Sogn og Fjordane.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.