Har rett til å stengje tunet

Tingretten har slege fast at Per og Aslaug Løbø Navarsete i Vadheim er i sin fulle rett til å nekte ålmenta å gå gjennom tunet sitt. I årevis har det vore strid om bygdefolket har rett til å ferdast gjennom tunet til ekteparet, skriv Firda. Etter initiativ frå idrettslaget i Vadheim tok Høyanger kommune ut søksmål mot paret.