NRK Meny

Har kjøpt Transplant

Fjaler kommune eig no Transplan Eigedom AS i Dale. Kommunestyret vedtok i slutten av juni å kjøpe alle aksjane. Denne veka vart avtalen skriven under av Alexander Ralston Bau, Birgitta Ralston Bau, ordførar Gunhild Berge Stang og rådmann Martin Lundgård. Transplantbygget skal no bli ein samlande kulturarena i Fjaler.

Fjaler kommune kjøper Transplant-bygget
Foto: Ingeborg Opdøl Tysnes