NRK Meny
Normal

Har ikkje pengar til elvesikring

Leikanger kommune er i villreie om korleis dei skal skaffe nok pengar til å sikre Njøsaelvi.

Elva flaumde over alle breidder i fjor, og lagde store skader. Kommunen hadde sett av 270.000 til sin del av sikringsrekninga på to millionar. Men eit nytt overslag frå NVE ligg på rundt 5 millionar. NVE har kravd at kommunen skal dekkje 40 prosent av dette.

Kommunen vil no diskutere spleiselag med staten og fylkeskommunen.

 

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.