NRK Meny
Normal

Har gått gjennom overgrepsbileta

Men ingenting tyder på at den barnehagetilsette mannen, sikta for å ha overgrepsbilete av born, har produsert bileta sjølv.

Fjordane tingrett 6

SKAL AVHØYRAST: Mannen vert konfrontert etter at alle bileta er gjennomgått.

Foto: Arne Stubhaug / NRk

– Politiet har gått igjennom datamaterialet. På grunn av det må den sikta avhøyrast på nytt.

Det fortel regionlensmann i Sunnfjord, Dag Fiske. For eit par veker sidan vart ein mann i 30-åra pågripen i Sunnfjord, sikta for å ha overgrepsbilete av born.

No fortel Fiske at dei ikkje har funne noko som tydar på at mannen har produsert bileta sjølv.

– Vi har ingen indikasjonar på at det skal vere noko eigenprodusert materiale i saka.

No skal politiet ta opp att avhøyra av den sikta.

– Vi har ikkje hatt nye avhøyr sidan han vart pågripen, men han vil bli konfrontert med dei funna vi har gjort, fortel Fiske.

Dag fiske er ny lensmann i Førde og Naustdal

ALT MATERIALET GJENNOMGÅTT: Fortel Dag Fiske, regionlensmann i Sunnfjord.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Sidan mannen jobbar i ein barnehage, vart foreldra og dei tilsette ved den aktuelle barnehagen raskt fortalt om saka.

Fiske fortel at dei kom over den mistenkte etter at Kripos tipsa dei om saka.

– Kripos følgjer med på nettet, og kom såleis over spora som gjorde at sikta vart pågripen. Per dags dato tyder ingenting på at han er medlem av eit større nettverk

– No står att det å ta eit avhøyr av sikta, og i tillegg skal vi ha nokre vitneavhøyr, seier Fiske.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.