Har funne spor i Sogn

Det er gjort fleire observasjonar av jerv i Sogn den siste veka. Både i Årdal og i Luster er det sikre spor og observasjonar av rovdyret. – Sporet som vi har registrert den siste veka, er i ei rute der jerven ofte går. Vi trur det dreier seg om ein jerv som har gått rundt i området på jakt etter mat, seier rovviltansvarleg Rein-Arne Golf i Statens naturoppsyn.

Jervespor
Foto: Privat