NRK Meny

Har fullført trenarutdanning

Fleire trenarar frå Sogn og Fjordane har fullført Europas høgaste offisielle trenarutdanning. Desse er Eirik Bakke, Margunn Haugenes, Terje Skjeldestad og Ørjan Christiansen. Utdanninga rettar seg mot trenarar som har potensial og ambisjon om å jobbe som trenar innan toppfotballen, som hovudtrenar eller sjef.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.