Har fått 500 søkjarar

Rundt 500 søkjarar har meldt seg til dei om lag 100 ledige stillingane innan infrastruktur og veg i nye Vestland fylkeskommune. Fylkeskommunane får nye oppgåver innan veg frå 1. januar 2020.