Har du sjekka utløpsdatoen?

665.000 nordmenn har eit helsetrygdekort som går ut på dato i 2018. Skal du på ferie til EØS-land eller Sveits kan helsekortet spara reisande for store utgifter knytt til sjukehusopphald om uhellet først er ute. Leveringstid på nye kort tar om lag to veker.