NRK Meny
Normal

Har du det beste haustbiletet?

I det strålande haustveret vi har vore velsigna med står fotomotiva i kø. Har du teke eit fint bilete i haust, eller ser du eit godt motiv, så ta bilete av det og send det til oss.

Haust

Solnedgang i Sogn og Fjordane
Rottweiler i solnedgang
Frå Nordsida mot Loen

Alle bileta som blir sende inn blir viste på nettsida vår, og vinnaren får ein DAB-radio. Og sjølv om det er fine fargar i fjellet så treng det slett ikkje vere berre naturmotiv. Har du bilete av ein haustferieaktivitet, så send det gjerne inn.

Du sender bileta til sffoto@nrk.no og merker dei haustferiefoto. Send gjerne fleire bilete. Fristen er 1. november.

Send store bilete

Vi ønskjer bileta tilsendt via e-post. Pass på å sende med informasjon om kvar biletet er teke/kva motivet syner, og kven som er fotograf.

Store Skagastølstind

FINT MOTIV: Austanbotntind innramma av haustfargar. Biletet er teke frå fylkesveg 53 mellom Øvre Årdal og Holsbru.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Vi vil òg gjerne ha andre opplysningar om biletet – særleg viss det knyter seg ei spesiell historie til det.

Bileta blir presenterte på nettet med ei breidde på 650 biletpunkt (16:9-format), og må ikkje vere mindre enn dette. Bileta vil vi helst ha i originalstorleik.

Vi ønskjer bileta tilsendt i jpg- eller tif-format. Vi ser helst at du sjølv tek deg av eventuell bearbeiding av bileta.

Ved å sende bilete, gir du oss løyve til å nytte dei på nettsidene til NRK. Bileta som blir brukte, blir lagde ut saman med namnet til fotografen. NRK skal ikkje selje bileta vidare.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.