NRK Meny
Normal

Har 11 roller i næringslivet - er rikast i Vågsøy

Odd Martin Øvrebø er den i Vågsøy som i fjor hadde størst formue i Vågsøy.

Øvrebø er medeigar i eit av landets største fiskeeksportør, Coast Seafood, og hadde i fjor ei formue på 153,9 millionar kroner.

Gunnar Johan Carlson har gjennom selskapa Seabridge og Brothers fem dotterselskap. Mellom anna Carlson Eiendom, Stadt Towing Tank. Med ei formue på 91 millionar kroner, plasserer han seg på andreplass framføre Andreas Myhre.

Vi gjer merksame på at listene er basert på førebelse skattetal frå Skattedirektoratet. Tala kan innehalde feil som vil bli retta når klagehandsaminga er ferdig.

Formuestoppen i Vågsøy 2013

Namn

Fødselsdato

Postnummer

Formue

Inntekt

Skatt

Odd Martin Øvrebø

1967

6700

153.931.008

8.633.794

4.125.174

Gunnar Johan Carlson

1949

6701

91.636.598

493.910

1.116.712

Andreas Myhre

1961

6700

86.085.406

1.289.857

1.383.089

Sverre Søraa

1964

6702

64.123.337

10.918.327

3.803.146

Øyvind Stang

1970

6718

45.409.235

1.608.117

1.046.404

Eirik Søraa

1991

6702

42.863.170

743

461.925

Line Søraa

1994

6702

41.607.630

0

448.114

Trond Gangsø

1960

6700

40.977.000

2.949.682

1.363.288

Kjell Inge Sjåstad

1964

6700

39.399.687

4.365.108

1.853.279

Tore Lyng

1956

6700

27.707.709

235.044

375.978

Ken Carlson

1973

6700

27.014.918

470.204

462.510

Arild Holvik

1956

6700

23.871.900

1.063.963

596.128

Agnar Johan Lyng

1963

6701

23.335.578

4.324.034

1.666.045

Karl Henning Tennebø

1935

6700

21.114.300

4.514.546

1.516.945

Per Arild Sætremyr

1955

6718

20.694.134

304.420

306.944

Stor auke i bedriftar som tilbyr opplevingar til turistar
Fotballfeber i Florø før tidenes første fjerderundekamp i cupen
veger, arbeid med reparering etter flommen, hotell, gjestehus, parkeringsplasser med busser, busser