NRK Meny
Normal

Må spyle meir før raset blir rydda

Går alt etter planen opnar fylkesveg 53 i Årdal på søndag.

Spyling i fjellsida over raset i Årdal

STEINAR: Det har kome ned mykje steinar under spylearbeidet i går og i dag. Eit helikopter vil halde fram spylinga fredag.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

Når reinskelaget avsluttar arbeidet søndag klokka 17, ser Statens vegvesen føre seg å opne vegen for fri ferdsle fram til måndag klokka 09.

– Så sant ein kjem i gang med ryddearbeidet i morgon, så skal vi vere komne ganske langt på søndag, seier byggjeleiar Rune Dvergsdal i Statens vegvesen.

Ligg att lausmassar

Vegen har vore stengd i ei veke etter det store steinraset ved Finsåstunnelen mellom Fodnes ferjekai og Årdalstangen. Både i går og i dag har eit helikopter spylt ned stein som ligg att i fjellsida.

– Det har kome ned veldig mykje masse i dag og spyler så lenge det er dagslys. Så treng vi nokre timar med spyling i morgon også. Det ligg litt lausmasse att, seier Dvergsdal.

– Så må det få tørke litt opp før vi kan byrje å rydde sjølve vegbana, legg byggjeleiaren til.

Fokus på liv og helse

Raset i Årdal

STORT RAS: Fylkesveg 53 er heilt stengd etter dette steinraset mellom Kolnostunnelen og Finsåstunnelen.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

Rådmann i Årdal, Olve Fossedal, sa til NRK i går at dei må akseptere at ryddearbeidet har teke tid. Kommunen vil halde oppe beredskapen.

Førre helg vart årdølane heilt isolert då einaste opne veg, fjellovergangen Årdal – Tyin, vart stengd grunna uvêr.

– Vi held oppe beredskapen som vi har etablert med båten som går her, og den vil gå til vegen er opna. I tillegg får vi inn att beredskapsbåten til legevakt i tilfellet fjellet blir stengd att, slik at vi framleis held høgt fokus på dette med liv og helse, sa han.

Treng ein dag til rydding

Ras Årdal - Rune Dvergsdal i Statens vegvesen.

BYGGJELEIAR: Rune Dvergsdal i Statens vegvesen seier dei treng ein dag til rydding etter at fjellsida er spylt rein for stein.–Søndag trur eg vi skal vere komne ganske langt, seier han.

Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Ein geolog har i dag vore på synfaring i rasområdet. Dvergsdal kjenner seg trygg på at ein i alle fall laurdag er i gang med å rydde vegen og byggje voll mot rasområdet.

Fjellreinsklaget vil vere i fjellsida og rydde manuelt både laurdag og søndag.

– Vi treng minst ein dag på ryddearbeidet, og kanskje litt på søndagen også. Vi er heldige om vi klarer å rydde alt på laurdag, seier han.

– Kva seier geologen om rasfaren elles i området.

– Får vi ned steinane som ligg att, så er det ikkje noko rasfare no.

Det vil framleis vere arbeid i fjellsida i fleire veker framover, opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding. Først skal meir stein reinskast ned i skråninga før ein set opp eit mellombels sikringsnett over vegen.

– Vi legg difor opp til at vegen berre blir open til visse tider på dagtid, slik at ein får gjort effektivt arbeid oppe i sida medan det er dagslys, seier Dvergsdal.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.