NRK Meny
Normal

Håpar å få satellittbarnehus

Politiet og helsevesenet jobbar no med ei kompetansekartlegging for å undersøkje kva som må til for å få eit barnehus til Sogn og Fjordane.

Barnehuset i Sandefjord.

BARNEHUS: Dette biletet er teke på barnehuset i Sandefjord.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Eit barnehus er spesialtilpassa lokale til avhøyr av barn i overgrepssaker. I dag må barn reise ut av fylket for å bli avhøyrde.

– Vi jobbar spesielt med å kartlegge status og kva kompetanse vi har, og kva vi treng, seier fylkesleiar i KS, Harald Offerdal (Ap).

Harald N. Offerdal

DRIV KARTLEGGING: Fylkesleiar Harald Offerdal i KS.

Foto: Stig Indrebø / NRK

Som i Mosjøen

Etter at justisministeren i mars gav klarsignal om at Mosjøen kunne opprette eit eige satellittbarnehus, grip det politiske miljøet i Sogn og Fjordane sjansen og vil få til ei liknande ordning. I Mosjøen er Barnehuset oppretta som ein satellitt eller underavdeling av Bodø.

– Skal vi søkje om ein pilot må vi ha den naudsynte kompetansen for å tilfredsstille krava som blir stilte til barnehus. Justisministeren var positiv til å opne for liknande prosjekt andre stader i landet, så vi har eit håp om at vi klarer å få det til, seier Offerdal.

Linda Aamelfot

– VIKTIG: Linda Aamelfot er ansvarleg for barneavhøyr i Vet politidistrikt.

Foto: privat

– Ligg litt lågt

Linda Aamelfot er ansvarleg for barneavhøyr i Vest politidistrikt, og ho meiner det er svært viktig å få eit barnehus.

– Barnehusa har mellom anna psykologar som fylgjer opp traumer, og dei har ulike kompetente folk med både sosionom- og barnevernutdanning. I tillegg har dei medisinske undersøkingar av legar som er knytte til barnehusa.

Men ho ser ein del skjer i sjøen før Sogn og Fjordane kan få sitt eige barnehus.

– Vi har fått tilbakemelding frå Politidirektoratet om at Sogn og Fjordane ligg litt lågt i tal melde saker i forhold til innbyggjartal. Det viser at vi har ein veg å gå.

Lars-Svein Drabløs i Frp

POSITIV TIL BARNEHUS: Fylkesleiar Lars Svein Drabløs i Framstegspartiet.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Har trua

Fylkesleiar Lars Svein Drabløs i Framstegspartiet meiner dei skal greie å få til eit barnehus i Sogn og Fjordane.

– Eg har tru på at vi kan få det til dersom kompetansen er til stades. Dette er folk i ein sårbar situasjon som må reise til Bergen i staden for at dei kunne ha fått dette i eige fylke.

Kartlegginga skal vere klar innan 17. august. Då skal KS drøfte saka.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.