NRK Meny
Normal

Han vil kutte 18 lensmannskontor

Politimeisteren i Vest politidistrikt vil legge ned 12 av dagens lensmannskontor i Sogn og Fjordane og seks av dagens kontor i Hordaland. I tal politidistrikt føreslår han sju eller fire.

Kaare Songstad

INNSTILLING: Politimeister Kaare Songstad si innstilling skal på høyring i kommunane før det framtidige, og endelege, politikartet skal teiknast av politidirektoratet til våren.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Det går fram av Kaare Songstad si innstilling som i dag er lagt ut på høyring.

I Hordaland vil politimeisteren leggje ned Austrheim, Samnanger, Ullensvang, Ulvik, Jondal og Osterøy.

I Sogn og Fjordane vil politimeisteren kutte 12 kontor: Askvoll Selje, Bremanger, Jølster, Gaular, Hyllestad, Balestrand, Solund, Gulen, Aurland, Luster og Lærdal eller Årdal.

Politimeisteren har ikkje konkludert om det er Årdal eller Lærdal som i framtida skal satsast på, men og vil lytte til innspela som kjem frå kommunane i høyringsrunden, før han innstiller til politidirektoratet.

Desse kontora vil han fjerne

Laster kart, vennligst vent...

To alternativ

I tal driftseiningar, det som i dag ofte blir kalla politidistrikt med regionlensmenn, føreslår politimeisteren i framtida enten sju eller fire.

Alternativet med sju inneber at Sogn og Fjordane beheld dei tre distrikta Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. Og at Hordaland har eit midt-distrikt, sør-distrikt, søraust-distrikt og eit distrikt som omfattar Bergen, Sotra, Askøy og Øygarden.

I alternativet med fire driftseiningar er Sogn og Fjordane slått saman til ei eining kalla Nord.

I det alternativet får Hordaland eit midt-distrikt med område frå Fedje og Gulen i nordvest til Eidfjord i aust. Distriktet Bergen, Sotra, Askøy og Øygarden vil stå, og eit sør-distrikt vil femne om Austevoll i vest, til Samnanger og Kvam i nord, og Ullensvang og Odda i aust.

Pengar til operativ polititeneste

– Ved å gjere dette får vi laga større einingar i politidistriktet. Heile siktemålet er å bli i stand til å levere betre polititenester også i dei områda som no mister sitt politikontor, seier politimeister Kaare Songstad til NRK.

– Men det blir lengre responstid. Korleis vil de løyse det?

– Dei kontora som vert lagt ned er i dag kontor som det i liten grad blir rykka ut ifrå. Slik skal responstida eigentleg bli betre fordi vi klarer å kraftsamle ressursar annleis og gje endå meir polititenester til desse områda.

– Det er ein fundamental berebjelke i dette her. Vi er nøydd med å lukkast l å levere betre tenester til også til dei mister kontora sine, seier Songstad.

– Korleis skal de klare dette?

– Strukturendringane er berre ein liten del. Det viktigaste er at vi får høve til å arbeide annleis, vere meir mobile og meir ute med dei nye dataverktøya som gjer at ein politipatrulje kan gjere meir.

– Så no blir det politikontor på hjul?

– Du kan godt seie det. Konseptet blir stadig utvikla. Folk må venne seg til at kontoret forsvinn og at dei må stelle seg meir til den mobile patruljen i området. Eg trur at folk vil bli nøgde på sikt, seier Songstad.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.