NRK Meny
Normal

Vågsøy i ferd med å bruke opp sparepengane

I fjor hadde Vågsøy kommune 26,8 millionar kroner i fond. Neste år kan pengane vere vekke. – Å snu skuta når alt er vekke, det kan bli tungt, seier gruppeleiar Frode Kupen (Ap).

Kristin Maurstad og Frode Kupen

DRAMATISK: Ap-politikarane Kristin Maurstad (t.v.) og Frode Kupen ser dramatiske tal i økonomipapira til Vågsøy.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Det er tale om pensjonspremiefondet som kommunen skulle bruke til å sikre seg mot framtidige utgifter.

Frode Kupen

KRITISK: Frode Kupen (Ap).

Foto: Asgeir Reksnes / NRK

Ved nyttår i år var 26,8 millionar kroner blitt til 15 millionar kroner. Gruppeleiar Frode Kupen (Ap) meiner fleirtalet i kommunestyret kastar vekk sparepengane for å unngå tøffe avgjerder om skulestruktur.

– På eitt eller anna tidspunkt må vi byrje å snu skuta, seier han.

Mister handlingsrom

Sidan tusenårsskiftet har kommunen prøvd å spare pengar for å sikre seg mot auken i framtidige pensjonsutgifter. No er kommunekassen så botnskrapa at pensjonspremiefondet er i ferd med å forsvinne til vanleg drift.

Til neste år kan fondet vere tomt.

– Slik det no ser ut for oss, så vil stort sett alt økonomisk handlingsrom forsvinne, seier Kupen.

Evnar ikkje å prioritere

Arbeidarpartiet og Høgre i kommunen gir dei andre partia skulda. Sjølv om Høgre har ordføraren og Ap varaordføraren, har dei ikkje fleirtal i kommunestyret. Det gav dei mellom anna nederlag i saka om å leggje ned grendeskular for å spare pengar på drift.

Morten Hagen

ORDFØRAR: Morten Hagen (Ap).

Foto: Asgeir Reksnes / NRK

Varaordførar Kristin Maurstad (Ap) meiner dei andre partia berre har vore oppteken av å sikre skulane.

– Vågsøy kommune har ikkje ei sunn økonomisk drift. Det har vi ikkje hatt på fleire år, og det er ikkje noko politisk vilje til å gjere noko med det. Eg meiner at politikk handlar om å prioritere, og det har ikkje fleirtalet i Vågsøy kommune evna å gjere, seier ho.

Kortsiktig bruk

Maurstad får støtte av ordførar Morten Hagen (H). Også han meiner Sp, Venstre, KrF, Frp, SV og Bryggjalista ikkje evnar å prioritere.

– Det er eit fleirtal som heller vil bruke det som er mogleg å bruke på kort sikt, for å halde oppe eit driftsnivå, seier han.

Sigurd Solheim

BEKLAGAR: Asgeir Solheim (Sp) minner om at eit vedteke budsjett skal haldast – også for ein kommune.

Foto: Asgeir Reksnes / NRK

Men den rutinerte Sp-politikaren Asgeir Solheim vil ikkje godta noko kritikk. Han seier budsjettet skulekameratane vedtok var i balanse – sjølv utan pengar frå fondet.

Stramt budsjett

Solheim beklagar at kommunen ikkje greier å halde seg til budsjettet.

– Hadde administrasjon og ordførar halde seg til vedteke budsjett, så hadde det ikkje vore naudsynt å ta av det pensjonsfondet, seier han.

– Betyr ikkje dette også kanskje at fleirtalet har vedteke eit budsjett som er så stramt at tilsette i kommunen ikkje klarer å halde det?

– Budsjetter nok stramt, men eit budsjett er eit budsjett. Det gjeld like godt for meg som privat som for ei offentleg verksemd.