NRK Meny

Halve klassen i jobb

Ingeniørstudentane som starta på Høgskulen i Førde under oljekrisa er snart ferdig utdanna. Med ein eksamen igjen har halve klassen allereie fått jobb, skriv Firda. I fjor var det få av dei nyutdanna ingeniørstudentane som fekk jobb. Fem av dei 10 jobbane som avgangskullet i år har fått er traineestillingar som gjeld i eitt år.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.