NRK Meny

Gruveklage avvist

Regjeringa har i dag avvist ei klage retta mot utsleppsløyvet for Engebø-prosjektet, skriv avisa Firda. Klaga kom frå ulike miljøorganisasjonar, men vart avvist av Kongen i Statsråd. Dette betyr at utsleppsløyva til gruveselskapet no er endeleg og ikkje kan bli påklaga ytterlegare, står det i ei pressemelding på Oslo Børs sin nettstad.

Ålasundet og ytre deler av Førdefjorden
Foto: Jens Kristian Bjørkedal / Privat
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.