NRK Meny
Normal

Gruvekampen vil prege 1. mai-feiringa

Kampen mot deponi i Førdefjorden vil prege 1. mai-markeringane fleire stader. I Førde reknar gruvemotstandarane å trekke meir folk til sitt arrangement, enn det tradisjonelle LO-opptoget litt seinare på dagen.

Oddvar Etnestad med demonstrasjonsmateriell

HAR MATERIELLET KLART: Oddvar Etnestad bur seg på 1. mai-protest mot fjorddeponi.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

– Eg vil tru at vi trekkjer meir folk enn den andre markeringa. Det er ikkje tvil om at kampen om deponi har trekt mest folk dei siste åra, seier Oddvar Etnestad i Naturvernforbundet.

I fleire år har motstandarane mot dei omstridde gruveplanane med deponi i Førdefjorden nytta 1. mai som markeringsdag.

Unnataket var i I fjor, då det verken vart demonstrasjonstog eller tradisjonell 1. mai-tog i Førde. Etter regjeringa sitt ja til gruvedrift i Engebøfjellet i Naustdal, har miljørørsla mobilisert kraftig.

– Pågangen er stor. Det blir nærmast forventa at no må vi samlast, for dette likar vi ikkje. Ein har behov for å mobilisere og vise sin motstand mot prosjektet. Det skal også vere ei stor markering i Bergen 2. mai. Det er tydeleg at det er eit engasjement over heile landet, seier Etnestad.

Samlar seg i Førde

I år blir det dermed lagt opp til to store arrangement i Førde. Først ut er eit reint demonstrasjonsarrangement mot fjorddeponi på Utstillingsplassen klokka 11. Her er også Venstre, SV, KrF og Miljøpartiet dei grøne engasjerte.

– Vi markerer «Ja til ein rein fjord, nei til deponi», seier Oddvar Etnestad i Naturvernforbundet. Det blir minglefrukost og ein god del appellar. Dette gjer vi i forkant av den felles offisielle 1. mai-markeringa.

Klokka 13 følgjer nemleg den tradisjonelle 1. maiarrangementet i regi av LO, dei raudgrøne partia og RV, i tillegg til Norsk Folkehjelp – og Naturvernforbundet.

– Vi blir med på dette også, men vi vil gjerne samlast i forkant og markere saka vår på ein god og skikkeleg måte, forklarer Etnestad.

Det er også venta at fjorddeponiet får merksemd i 1. markeringar andre stader i fylket, mellom anna i Florø.

Nils P. Støyva

GODTEK MILJØFOLKET: Nils P. Støyva i LO meiner det er uproblematisk at kampen mot fjorddeponi blir sentral i 1. mai-feiringa.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

– Det er uproblematisk

Fylkessekretær i LO og fylkespolitikar for Ap, Nils P. Støyva er sjølv uttalt tilhengjar av fjorddeponiet i Førdefjorden. Han meiner det er uproblematisk at kampen mot deponi ser ut til å prege årets 1. mai-markering.

– Eg oppfattar dette som arrangement på ulike tider av dagen. LO, Ap og SV har eit arrangement i Førdehuset slik som dei alltid har hatt.

– Blir det kamp om merksemda i Førde?

– Nei, det trur eg ikkje.

– Blir det vanskeleg for LO-medlemmer å stille seg bak parolane mot fjorddeponi?

– LO har vore for gruvedeponi-planane, men eg reknar med at her blir det parolar både for og i mot. Arbeidarrørsla har ulike syn på denne saka. Då må ein også akseptere at det blir ulike parolar, seier Støyva.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.