Grotle valt til ordførar

Olve Grotle (H) er akkurat valt til første ordførar i Sunnfjord kommune med 28 røyster. Eit mindretal på 17 røysta på Helge Robert Midtbø (Ap). Grotle vart valt etter ein debatt der saka om løn til varaordførar vart løfta opp att. Jenny Følling vart valt som varaordførar med same fleirtal.

Du kan følgje det første møtet i Sunnfjord kommunestyre her.

Olve Grotle
Foto: Oddmund Reisæter Haugen / NRK