NRK Meny

Grønt lys for Fjord1-sal

Konkurransetilsynet har gitt grønt lys for handelen der Per Sæviks selskap Havilafjord AS kjøper Sogn og Fjordane fylkeskommune sine aksjar i Fjord1 gjennom ein trinnvis prosess, skriv Firda. I godkjenninga viser Konkurransetilsynet til meldinga om føretakssamanslutninga, der Havilafjord AS får einekontroll over Fjord1. Konkurransetilsynet stadfestar at saka er avslutta frå deira side, og at transaksjonen dermed kan gjennomførast.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.