NRK Meny

Groe skapte problem for ferje

Energibruken på el-ferja «Ampere» auka med 20 prosent på grunn av groe, skriv TU. «Ampere» ligg no ved Halsnøy verft. – Vi har vaska skrog og propellar kvart halvår, men opplevde likevel at aluminiumsskroget vart så tilgrodd at energibruken gjekk dramatisk opp, seier teknisk direktør Sigvald Breivik i Norled. Selskapet skal no prøve med eit nytt silikonbasert botnstoff på ferja.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.