Grisevêr stoppar omkøyring

No er ho raskaste veg mellom Bergen og Ålesund. Uvêr og ras skaper trøbbel for trafikantar på Vestlandet.

Kabelferje

KABELFERJE: Ferjesambandet Masfjord–Duesund er i morgontimane tilrådd omkøyringsalternativ for trafikantar på Vestlandet.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Etter at E39 gjennom Romarheimsdalen er stengt på grunn av ras i nær ei veke, har omkøyringsmogelegheitene vore få og lange.

Det er venta at det vil bli gjort ny vurdering om å opne vegen i løpet av dagen.

Tilrådd omkøyring har vore via fylkesveg 57, med ferja Leirvåg, ved Mongstad, og Sløvåg i Gulen. Men på grunn av uvêr i natt og morgontimane tysdag er ferjesambandet innstilt.

Dermed er det ferjesambandet Masfjord–Duesund som er kortaste omkøyring. Alternativa er E16 og riksveg 5 via Lærdal.

På vegane er situasjonen følgjande tysdag klokka 11:

  • Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet har kolonnekøyring på grunn av uvêr.
  • Riksveg 13 over Vikafjellet er stengt på grunn av fare for ras
  • Fylkesveg 241 Gudvangen–Bakka er stengt
  • Fylkesveg 50 Hol–Aurland er stengt på grunn av uvêr
  • Fylkesveg 53 Årdal–Tyin er stengt på grunn av uvêr
  • Fylkesveg 337 Hafslo Veitastrond er stengt på grunn av snøras og rasfare
  • Fylkesveg 93 Vadheim – Heggheim er stengt på grunn av snøras

Følg trafikken på nrk.no/trafikk

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.