Grev seg til topps i Aurland

John Jordalen starta i 1988 entreprenørverksemda Jordalen Entreprenør. No tronar han øvst på formuestoppen i Aurland.

Gjennom investeringsselskapet Jordalen Invest, eig han både Jordalen Entreprenør og investeringsselskapet Liahagen 14 på Voss.

I fjor kunne han notere seg for ei formue på 50 millionar kroner. Det er over tre gonger så mykje som Jon Arne Solhaug, mannen bak Aurland Energibygg.

Vi gjer merksame på at listene er basert på førebelse skattetal frå Skattedirektoratet. Tala kan innehalde feil som vil bli retta når klagehandsaminga er ferdig.

Formuestoppen Aurland 2013

Namn

Fødselsår

Postnummer

Formue

Inntekt

Skatt

John Jordalen

1948

5745

50.079.372

1.137.125

947.028

Jon Arne Solhaug

1959

5745

16.942.586

1.301.908

707.574

Siver Wangen

1974

5742

15.771.926

2.754.327

1.175.680

Kjell Tokvam

1966

5743

13.756.785

539.011

319.224

Torbjørn Sønnerheim

1967

5745

9.631.914

104.673

150.409

Sigrid Tønnessen

1962

5745

8.650.351

330.699

186.283

Turid Ådland

1970

5745

7.688.432

2.470.010

814.353

Hans Winjum

1934

5745

6.350.555

5.167.531

1.457.413

Jens Aas

1930

5745

6.016.444

401.551

157.760

Marit Nes

1949

5745

5.857.406

623.318

246.915

Gry Wangen

1947

5745

5.852.764

1.177.620

388.993

Erling Jan Håland

1945

5743

5.839.854

775.881

302.680

Per Veum

1929

5745

5.678.003

410.647

156.460

John Håland

1972

5742

5.470.048

720.913

311.213

Marte Håland

1972

5743

5.470.026

720.951

310.153