Fredag blei granskinga av føretaksleiinga lagt fram for styret i Helse Førde. Fagforbunda til nær alle dei kring 2.500 tilsette og ein tilsett har klaga på leiarstilen i føretaksleiinga.

Granskarane kjem med kritikk av Vie

Oppsummert

Fredag blei granskinga av føretaksleiinga lagt fram for styret i Helse Førde, etter at fagforbunda til nær alle dei kring 2.500 tilsette og ein tilsett har klaga på leiarstilen i føretaksleiinga.

  • Tek rapporten til etterretning

    Via sin advokat Børge Benum, seier viseadministrerande direktør Vidar Vie at han tek rapporten til etterretning, og han er glad for at den frikjenner han frå påstandane om trakassering. Vie har merka seg dei kritiske merknadane om leiarstil. Han vil ta dette på alvor, og gjere alt for å legge til rette for at Helse Førde skal vere ein god organisasjon for alle tilsette.

  • Har funne avvik

    Granskarane seier at dei har funne avvik i måten leiinga i Helse Førde har jobba på. Men granskarane slår også fast at dei tillitsvalde har fått den informasjonen dei skulle ha i samband med omorganiseringa på sjukehuset i Førde.

    Jordal helse førde
Fredag blei granskinga av føretaksleiinga i Helse Førde lagt fram
Fredag blei granskinga av føretaksleiinga lagt fram for styret i Helse Førde. Fagforbunda til nær alle dei kring 2.500 tilsette og ein tilsett har klaga på leiarstilen i føretaksleiinga.
Landstad om granskinga