NRK Meny

Godt Fjord1-resultat

Fjord1 hadde eit resultat før skatt på 97 millionar kroner i første kvartal. Det er 62 millionar meir enn i same perioden i fjor. Årsaka til auken er auka lønsemd i kontraktane og stabil drift. – Vi er nøgde med å sjå det gode resultatet av fokuset vi har på tryggleik og driftsstabilitet, seier administrerande direktør Dagfinn Neteland.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.