Godt Fjord1-resultat

Fjord1 hadde eit resultat før skatt på 97 millionar kroner i første kvartal. Det er 62 millionar meir enn i same perioden i fjor. Årsaka til auken er auka lønsemd i kontraktane og stabil drift. – Vi er nøgde med å sjå det gode resultatet av fokuset vi har på tryggleik og driftsstabilitet, seier administrerande direktør Dagfinn Neteland.

Vegopning på Bergum i Førde kommune