NRK Meny

Godt Fjord1-resultat

Fjord1 hadde eit resultat før skatt på 97 millionar kroner i første kvartal. Det er 62 millionar meir enn i same perioden i fjor. Årsaka til auken er auka lønsemd i kontraktane og stabil drift. – Vi er nøgde med å sjå det gode resultatet av fokuset vi har på tryggleik og driftsstabilitet, seier administrerande direktør Dagfinn Neteland.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast