NRK Meny
Normal

Godkjenner ikkje budsjettet

Ryddejobben etter Terra ikkje god nok for Fylkesmannen.

Fylkesmann Oddvar Flæte
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Terra-skandalen: - Vik sin eigen idè

Fylkesmannen godkjenner ikkje Vik kommune sitt budsjett for 2008.

Kommunen har store tap på plasseringar i verdipapirmarknaden og budsjettet er difor vedteke utan at alle utgiftene er inndekka.

Kommunen er i ein vanskeleg økonomisk situasjon, ettersom den har tapt store summar på sine plasseringar i verdipapir og kommunen klarer ikkje å utarbeide eit budsjett for 2008 i balanse. Med grunnlag i vedteke budsjett vil og økononomiplanen vere i ubalanse, skriv fylkesmannen på sin internettside.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.