Gode tal for Tine

Tine hadde i fjor eit driftsresultat på nesten 1,7 milliardar kroner i 2015. Resultatet er tidenes beste for Tine og ein auke på 315 millionar kroner samanlikna med året før. Mykje av det gode resultatet blir tilskrive god salsutvikling for ost. – Det er svært gledeleg seier Torkhild Heieren som er driftssjef på Byrkjelo. Meieriet produserer halvparten av all Norvegiaosten som årleg blir eten i Norge.