Gloppen er årets kulturkommune

Den kulturelle oppturen vil ingen ende ta for Gloppen kommune. No er den kåra til årets kulturkommune.

Vassendgutane på countryfestivalen på Breim

KULTUR: Norsk Country Treff på Breim vart nyleg kåra til knutepunktfestival. No er Gloppen kåra til årets kulturkommune i Norge.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Det er Norsk kulturindeks, utarbeidd av Telemarksforskning, som plasserer Gloppen kommune på topp over kulturkommunar.

Ingen andre kommunar i Sogn og Fjordane er mellom dei 20 øvste i kåringa, der Bø og Lillehammer kommunar vart vist til høvesvis andre- og tredjeplass.

– Kommunen, som nettopp har blitt vertskap for en ny knutepunktfestival, skåra høgt på dei fleste indikatorane, konkluderer rapporten.

(Artikkelen held fram under biletet)

Feiring i Gloppen

KLARE TIL FEIRING: På biblioteket i Trivselshagen pynta dei med ballongar og plakatar i høve utmerkinga.

Foto: Karl Kristian Langeland / NRK

Offentlege data

I september vart Norsk Country Treff på Breim den første countryfestivalen med knutepunktstatus .

Når no Telemarksforskning har vurdert ei lang rekkje registerdata, ventar ny heider og ære på kulturlivet i kommunen som også kan by på Musikkfest og Glopperock.

– I Gloppen scorar dei høgt på stort sett det meste. Spesielt høgt scorar dei på mange kunstnarar busett i kommunen, mange sysselsette i kulturnæringa, godt museumstilbod, godt og utvikla bibliotekstilbod og dei er særskilt gode på frivillegheit, fortel Bård Kleppe hos Telemarksforskning.

Viktig stadfesting

Telemarksforskning har vurdert indikatorar som dei meiner seier noko om kulturtilbod og aktiviteten i ulike norske kommunar.

(Artikkelen held fram under tabellen)

Slik rangerte kommunane innan dei ulike indikatorane

Kommunar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalt

Tabellen viser rangerte kommunar og indikatorane: 1) Kunstnarar 2) Tilsette 3) Museum 4) Musikk 5) Kino 6) Bibliotek 7) Scenekunst 8) Den kulturelle skulesekken 9) Sentrale løyvingar og 10) Friviljuge

Gloppen

66

42

29

34

99

21

146

109

43

5

1

Bø i Telemark

12

40

172

47

3

149

14

185

33

16

2

Lillehammer

19

12

3

110

21

137

57

327

39

47

3

Molde

51

53

236

111

26

197

3

79

3

24

4

Røros

29

20

292

49

85

194

6

22

24

62

4

Vågan

7

99

65

36

61

326

41

129

2

22

6

Bykle

44

15

16

54

96

178

146

34

140

85

7

Ål

60

14

141

16

12

103

11

127

4

358

8

Harstad

91

52

110

132

48

6

38

190

32

167

9

Hamar

21

31

79

70

6

161

127

226

54

95

10

Kristiansand

25

33

32

84

29

70

17

283

31

287

11

Vadsø

125

10

43

238

81

5

51

319

12

41

12

Vinje

20

122

6

68

196

227

52

112

8

121

13

Oslo

2

3

58

96

49

201

1

421

9

119

14

Trondheim

10

30

100

113

22

109

6

411

5

180

15

Smøla

263

88

13

15

168

164

146

48

79

3

16

Bergen

4

26

107

151

31

130

1

427

7

126

17

Seljord

6

65

40

43

214

184

5

62

230

164

18

Stavanger

16

28

138

127

43

63

12

396

17

173

18

Volda

74

123

10

38

91

311

130

90

26

120

18

Slik vart dei ulike kommunane rangert innan dei ulike kategoriane.

Norsk kulturindeks er ei årleg oversikt over kulturtilbod og kulturaktivitet i norske kommunar, regionar og fylke. Kåringa er ei ny fjøyr i hatten for kulturmiljøet i Gloppen.

– Det viktigaste er vel å få stadfestinga at det er personar og politikarar som gjer noko rett i høve til å skape eit godt kulturtilbod, meiner Kleppe.

Vart overraska

Kleppe vedgår at både han og referansegruppa beståande av Knut Vareide, Ole Marius Hylland, Ola K. Berge, Mari T. Heian, Heidi Stavrum og Knut Løyland vart overraska då dei såg kven som hamna øvst på lista.

– Vi har stort sett arbeidd med tal, så det var overraskande for oss kva kommunar som hamna på toppen. Vi har sett litt på kva dei gjer. Dei har nett fått knutepunktfestival og har fleire festivalar, noko som forsterkar det biletet vi har gjennom dei statistiske data: At det er ein kommune som satsar mykje på kultur, seier han.

– Overraskande

Overraska vart også kultursjef i Gloppen, Jan Kjetil Øygard, då han i morgontimane onsdag kom på jobb til nyhenda.

– Det var overraskande, seier han og meiner tittelen kan utnyttast på mange måtar i tida framover.

– Det fortel også at glopparane bur i ein god kommune og med høg livskvalitet. Dette betyr mykje og er ikkje berre kommunen si ære. Det er heile Gloppen kommune og det frivillige kulturlivet, legg han til.

(Artikkelen held fram under biletet)

Jan Kjetil Øygard

NØGDE: F.v. Sindre Viken Holsen og kultursjef i Gloppen, Jan Kjetil Øygard.

Foto: Karl Kristian Langeland / NRK

Frå botn til topp

Framfor lokalvalet i haust, presenterte fleire medier sitt eige kulturbarometer.

På NRK sitt barometer fekk kulturtilbodet i Gloppen botnkarakter, på ein skala frå 1 til 6. På landsbasis vart kommunen vart kommunen rangert på 273. plass.

– Når ein får slike meldingar, så tenkjer du ofte «kor rett er dette»? Det er ikkje lenge sidan vi såg målingar som ikkje sette oss på toppen. Men går ein bak tala, så ser ein interessante indikatorar som gjenspeglar kulturlivet i Gloppen, seier han og trekkjer fram både mange frivillige lag og organisasjonar og mange kulturarrangement.

Nøgde elevar

Sindre Viken Holsen er elev ved Firda vidaregåande skule på Sandane. Han er storveges nøgd med kulturaktiviteten i kommunen.

– Det er heilt fantastisk. Vi er einaste skulen i fylket som har musikk, dans og drama, og lagar framføringar som gjer det mogleg for folk utanfor skulen å komme å sjå på, seier han.

P.S.: Årets kulturfylke vart Sør-Trøndelag, med Oslo og Troms på dei neste plassane. Sogn og Fjordane kjem først på ein anonym 9. plass.