Gloppen aukar mest

Gloppen har så langt i år hatt ein auke i folketalet på 56 personar, og er dermed den kommunen som aukar mest i Sogn og Fjordane. Som ein god nummer to kjem Flora som har ein auke på 53. Årdal er den som har størst nedgang, der har folketalet gått ned med 32. Totalt har Sogn og Fjordane hatt ein vekst på 68 personar så langt i år, men frå første til andre kvartal har det vore ein nedgang på 9 personar.