NRK Meny
Normal

Gjev opp jakta på E.coli-kjelde

Smittekjelda til bakterien som tok livet av ein to år gamal gut frå Eid, er ikkje funnen. No gjev smittevernlegen også opp jakta på kjelda.

- Vi har ikkje funne noko som helst. I dei fleste tilfelle med E.coli endar det på denne måten. Det hadde faktisk vore meir oppsiktsvekkande dersom undersøkingane våre hadde gjeve resultat, seier smittevernlege i Eid kommune, Einar Sandven, til bt.no .

- Ingen fleire analysar

Den to år gamle guten vart i midten av januar lagt inn på Haukeland Universitetssykehus. Sjølv med intensiv behandling døydde guten . Alle born og tilsette ved Stårheim barnehage, der guten gjekk, vart testa . I alt er det gjort 134 undersøkingar i nærmiljøet , både barnehage og garden der guten budde .

- Det blir ikkje sendt fleire nye prøvar til analyse no. Dersom det skal skje, må vi få inn nye opplysningar om moglege smittekjelder, seier Sandven.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.