NRK Meny

Gjekk frå høgre til venstre

Skyttartalentet Helene Vikøren frå Årdal er tilbake etter ryggproblema som sette ein stoppar for karrieren. Ho har valt å gå over frå å vere høgrehandsskyttar til å legge geværet på venstre sida, skriv skyting.no. Avgjerda tok ho sist haust, og etter eit halvt år med trening er ho tilbake som konkurranseskyttar, utan smerter.

Helene Johansen Vikøren
Foto: Privat
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.