NRK Meny
Normal

Gir overskotet av VEKAO til "Dråpen i havet"

Torsdag 16 februar arrangerer studentane i Sogndal auksjon. Overskotet vil dei gi til «Dråpen i Havet» som driv hjelpearbeid blant båtflyktningar som kjem til Hellas.

Flyktningeleir på Lesvos

VIL HJELPE: Studentane i Sogndal arrangerer auksjon til støtte for båtflyktningane som kjem til dei greske øyane.

Foto: privat

– Vi har tradisjon for å gi overskotet til veldedige føremål. Tidlegare har vi blant anna støtta kreftforeininga, denne gongen kunne vi tenke oss å gi pengane til dei som hjelper flyktningar, seier Ingvil Loftesnes Kvåle som er sjef for VEKAO.

Dermed fall valet denne gongen på «Dråpen i Havet» som hjelper båtflyktningar som kjem til Hellas. På auksjonen blir det auksjonert vekk gåver som studentane får frå næringslivet i Sogndal, men og tenester.

Ingvil Loftesnes Kvåle

AUKSJON: Ingvil Loftesnes Kvåle er sjef for VEKAO i Sogndal.

Foto: Privat

– Det kan vere alt frå vask av hybel eller bil, eller ein middag for to som vi lagar til, seier Loftesnes Kvåle.

Alle dropar tel

Sjefen for VEKAO i Sogndal torer ikkje gjette på kor mykje dei kan få inn, men for dei som skal få pengane betyr slike dropar alt.

– Det er eit heilt fantastisk initiativ, seier Trude Jacobsen som er generalsekretær i «Dråpen i Havet».

Organisasjonen vart starta i september 2015 som eit resultat av flyktningkrisa i Hellas. Tusenvis av båtflyktningar strøymde, og strøymer framleis til landet. Mange av dei bur under svært kummerlege forhold i uoffisielle flyktningleirar.

Sidan oppstarten har «Dråpen i Havet» hatt 2500 hjelpearbeidarar frå 35 ulike land i Hellas for å hjelpe flyktningar.

– I «Dråpen i Havet» baserer vi alt arbeidet vårt på støtte frå private og slike initiativ som studentane i Sogndal står bak, så det betyr svært mykje for oss, seier Jacobsen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.