Gir grønt lys for sjukehussal

Styret i Helse Førde gjev si velsigning til at sjuekhusbygget i Florø kan seljast til Flora kommune.

Florø sjukehus

TIL SALS: Helse Førde går god for å selje sjukehusbygget i Florø i tråd med intensjonsavtalen som er gjort med Flora kommune.

Foto: Ottar Starheim / NRK

Bystyret i kystkommunen har vedteke at dei vil kjøpe bygget for maksimalt fem millionar kroner.

Det kan skje under føresetnad av at Helse Førde har eit omfattande tilbod av spesialisthelsetenester i byen.

– Helse Førde legg til grunn den intensjonsavtalen som har vore inngått mellom Flora kommune og Helse Førde. Det er det som ligg i den intensjonsavtalen som er vårt utgangspunkt, seier styreleiar til Jorunn Ringstad.

Sprik mellom uttalar

Jorunn Ringstad

LEIAR: Jorunn Ringstad er styreleiar i Helse Førde.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Sjukehusbygget har den siste tida skapt intern politisk uro i Flora. Nyleg stod helsepolitisk talsmann for Venstre i Flora, Halvor Halvorsen, fram og kravde at Helse Førde auka aktiviteten i Florø.

Han peika mellom anna på kirurgisk poliklinikken som nyleg vart nedlagt.

– Det må nesten Flora kommune avgjere, for eg også føler det er litt sprik mellom uttalar frå politikarar i Florø, seier Ringstad.

Helse Vest avgjer

Helse Førde gav grønt lys for sal av bygget, og sender saka vidare til handsaming i Helse Vest. Det er dei som fattar det endelege vedtaket.

I intensjonsavtalen skal Helse Førde plikte seg til å lokalisere einskilde tenester i kommunen som motyting for at kommunen overtek bygningsmassen. Ringstad opplever ikkje at det er konflikt mellom denne avtalen og det Helse Førde ynskjer i Flora.

– Ut frå dei tala som ligg, dei føresetnadane i intensjonsavtalen og det at Helse Førde no sender saka vidare, så håpar vi å få ei avslutning i saka, seier ho.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.