Geolog til rasområdet klokka 10

Ein geolog skal på synfaring i området i Gudvangen kor eit stort steinras har stengt vegen klokka 10. Det er framleis mykje lausmassar att i fjellsida som må ned før 16 kan bli rydda. Det er venta at vegen blir stengd i fleire dagar, kanskje blir vegen stengt til over helga.

Steinras på E16 mellom Gudvangen og Voss
Foto: Oddleif Løset / NRK