Gav mest blant fylka

Med dryge 46 kroner gav den gjennomsnittlege innbyggaren i Sogn og Fjordane mest av alle til TV-aksjonen, som i år gjekk til Care Norge. Pengane går til å hjelpe kvinner ut av fattigdom i nokre av dei mest sårbare områda i verda.